Trayvon Martin to Receive Degree Posthumously

Trayvon Martin to Receive Degree Posthumously